Nyomtatványok

   Telekadó bevallási nyomtatvány

      Magánszemélyek kommunális adója - bevallási nyomtatvány

      Megállapodás telekadó bevalláshoz

   Bevallás a helyi iparűzési adó kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

   Önellenőrzési lap iparűzési adó helyesbítéséhez

 

Kérelmek

   Kérelem szociális célú tűzifa támogatásra (új)

   Kérelem beiskolázási támogatásra (új)

      Túlfizetés visszautalásának kérelme

      Kérelem adóigazoláshoz

   Bejelentés pálinkafőzésről

   Aktív korúak ellátása iránti kérelem:

kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

vagyonnyilatkozat

   Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem


Űrlapok

   Adatlap gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

   Adatlap magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetesi könnyítésre (fizetési halasztas, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához